ΛΥΣΕΙΣ

Συνδεσιμότητα

Συνδεσιμότητα παραγωγικής διαδικασίας για εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας, και α’-υλών, µε την εξειδικευμένη ψηφιακή πλατφόρμα µας, που προσφέρει αυτοματοποιημένες οδηγίες & ψηφιακή απεικόνιση όλων των κρίσιμων παραμέτρων του εργοστασίου σε πραγματικό χρόνο.

Εξειδίκευση

Εξειδίκευση σε θέματα ποιότητας νερού και διασφάλισης ποιότητας τελικού προϊόντος.
Σχεδιασμός εξειδικευμένων προϊόντων µε βάση το νερό για την παρασκευή µη αλκοολούχων ποτών µε βάση όλες τις νέες τάσεις της αγοράς και της τεχνολογίας. Αλκαλικό νερό, νερό χωρίς νάτριο, νερό µε γεύσεις.

Επίλυση προβλημάτων ποιότητας σε νερό, αναψυκτικά και τρόφιμα.

Σχεδιασμός Εργοστασίου

Υπηρεσίες σε διαφορετικούς τομείς:
Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας νερού σε όλα τα είδη εμφιαλωτήρια.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξειδικευμένες αναλύσεις νερού σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Σχεδιασμός, εγκατάσταση και εκπαίδευση ολοκληρωμένων εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας σε τρόφιμα.

devberryΛύσεις